Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmektedir

Bu web sitesi, Avrupa Birliği’nin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Goethe-Institut Istanbul sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.

EN

Eylem / Deneyim / Temas

Nisan 2023 – Mart 2024
ANKARA 

Eylem / Deneyim / Temas teklik yerine çokluğu, paylaşmanın özgürlüğünü ve sanatsal diyalogların başka imkânlarını araştırmayı hedefleyen bir projedir. Birlikten çokluğa bir yanıt arayışıdır. Proje, sanatsal üretimde bulunmanın, onu paylaşmanın nasıl mümkün olabileceği ve üretim süreçleri esnasında bireylerin, malzemeye, alana veya düşünsel olarak fikir ortaklıklarına erişiminin sosyal problemlerine odaklanır.

Temelde üretime, özelde karanlık oda kullanımına bir alan sağlamayı amaçlayan bu proje ile katılımcılar, karanlık oda ve alternatif baskı teknikleri eğitiminden sergileme aşamasına kadar olan süreci bir bütün olarak deneyimleyebileceklerdir. Ayrıca katılımcılar süreç boyunca mevcut karanlık oda imkânlarından faydalanabileceklerdir. Proje, jüri tarafından belirlenecek dört ayrı grupla -toplamda on altı kişinin faydalanacağı-, atölye çalışmalarının yürütülmesi ve final sergisinden oluşmaktadır.

Atölye çalışmaları, karanlık oda ve alternatif baskı tekniklerine dair temel bilgileri ve uygulamaları kapsayacaktır. Eğitimlerin paralelinde yürütülecek olan herkesin katılımına açık konuşmalar ise sanatçı olmanın, sanat üretebilmenin ve sergileyebilmenin temel sorunlarını tartışmaya açacaktır.

Yermekân, 2022

Karanlık oda, Yermekân, 2022

Karanlık oda, Yermekân, 2022

Yermekân

2022’nin Mayıs ayında, üç bağımsız sanatçı Zeynep Üçöz, Ekin Kula ve Hazel Kılınç tarafından Ankara’da kurulan Yermekân, yaratıcılığı ön planda tutarak ortaklaşmayı amaçladığı, sınırları belirlenmiş bir mekânda herkes için sınırsız hareket alanı oluşturmayı amaçlamaktadır. Mekânın dönüştürülebilir, eksiltilebilir, çoğaltılabilir ve elbette paylaşılabilir olduğunu düşünmekle birlikte sanat yapmayı diğer eylemlerden ayrı bir edim olarak görmeyerek; açıldığı günden bu yana mekânın sürdürülebilirliğine yönelik yürütülen atölye çalışmaları dışında çok sayıda herkese açık ve ücretsiz etkinlik düzenlemiş, sergilere ev sahipliği yapmıştır. Yermekân’ın temel misyonu, gün geçtikçe kısıtlanan hareket, düşünce ve üretim alanı sorunlarına bir arayıştır.

Bağlantılar: 
www.yermekan.com
www.instagram.com/yer.mekan 
www.twitter.com/yermekan_ 

Bu sayfa 5 Ekim 2023 tarihinde yayına alındı.
Son güncelleme: 6 Ekim 2023