Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmektedir

Bu web sitesi, Avrupa Birliği’nin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Goethe-Institut Istanbul sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.

EN

Geldi Gelecek

Mayıs 2022 - Şubat 2023
ÇANAKKALE

Geldi Gelecek, Çanakkale’de yaşayan göçmenlerle gerçekleşecek kolektif bir yaratıcı yazın ve haritalama projesidir. 

Avrupa ve Asya’nın Güney Marmara’daki en dar geçidi, bir liman kenti olarak bugünkü adıyla Çanakkale, kültürel mozaiği ile dünya üzerindeki küresel anlatıyı şekillendirmiş birçok referans barındırıyor. Geldi Gelecek projesi, kente dair yeni efsaneler yaratarak, coğrafi-öznenin hafızasını ekolojik varlık ve süreçlerle olan ilişkileri bağlamında dönüştürmeyi amaçlıyor.

Kentin ekolojisi, hafızası ve mitolojisine dair seminerlerin takibinde gerçekleşecek yaratıcı yazın ve seramik atölyeleri kapsamında bir araya gelecek katılımcılarla işleyecek olan proje, seramik epigraflar aracılığıyla kent belleğine eklemlenecek kamusal yerleştirmeler üretmeyi ve bu yerleşimleri bir haritaya dönüştürerek dolaşıma sokmayı hedefliyor. 

On aylık bir sürece yayılan disiplinler-ötesi proje, 2019'dan itibaren sub inisiyatifi bünyesinde sürdürülen, Çanakkale ve çevresine dair ekolojik kavramları hafıza üzerinden ele alan !!! projesi ile bağlantılı olarak İlayda Tunca tarafından geliştirildi. Proje kapsamında gerçekleşecek seminer ve atölyelerin yürütücü ekibinde araştırmacı Berçem Gözde Ölmez, seramik sanatçısı Büke Tozlu, rehber ve permakültür eğitmeni Timuçin Şahin ve baskı sanatçısı Mediha Sevinç yer alıyor.

CENAL Termik Santrali - Priapos Antik Kenti - Mera
Karabiga, Biga, Çanakkale
Fotoğraf: İlayda Tunca, Ağustos 2020

sub

sub, Çanakkale’de çok kültürlü bir mahallede, yan binaların duvarlarına örülmüş kolon ve kirişler üzerine inşa edilmiş bir çatı ile mekânlaşarak Nisan 2017 itibariyle fonksiyon kazanmaya başladığından beri mekansal olarak süreğen bir dönüşüm halinde. sub sanat inisiyatifi, mekanın adil kullanımını gözeterek sürdürülebilirlik olasılıklarını geliştirmek için bir deneyim alanı olarak işleyişini kurgular. Ortak çalışma, ikamet ve sergileme alanı olarak gençlerin kendilerini özgürce ifade edebileceği, ilham ve motivasyon bulabilecekleri alternatif ve güvenli bir alan yaratmayı amaçlıyor. Sanatın toplumsal dolaşımında yeni kanallar keşfetmeyi amaçlayan sanatçı ve araştırmacılarla işbirliği yaparak temasa açık ve transparan bir yapılanma öneriyor. 

İlayda Tunca

1991 yılında Eskişehir'de doğan İlayda Tunca, 2007'de Çanakkale Hüseyin Akif Terzioğlu Güzel Sanatlar Lisesi Resim bölümünden mezun olduktan sonra 2017'de Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Grafik Tasarım bölümünü tamamladı. 2017’de Çanakkale’de kültürlerarası bir mekan olan sub’ı kurdu. 2019'da BMCT Projesi kapsamında Cite Internationale des Arts, Paris'te misafir sanatçı programına ve 2021'de Kültür Hattı ve Yeşil Politika Okulu eğitim programlarına katıldı. 

Bu sayfa 1 Haziran 2022 tarihinde yayına alındı.
Son güncelleme: 7 Haziran 2022