Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmektedir

Bu web sitesi, Avrupa Birliği’nin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Goethe-Institut Istanbul sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.

EN

Gezici Sinema Diyalogları: Kürt Kadın İmgeleri

Temmuz 2023 - Ocak 2024
Ovacık, Hozat,Merkez/TUNCELİ
Merkez, Silvan/DİYARBAKIR
Merkez, Gevaş/VAN

Proje, yedi aylık bir süre kapsamasında üç farklı ilde ve toplamda yedi farklı mekânda, sinemaya daha önce gidememiş kadınları Kürt Sineması örnekleriyle buluşturmayı amaçlamaktadır. Katılımcıların sinemadaki temsiller ve atölye çalışmaları aracılığıyla kendi bedenleriyle kuracağı etkileşim ve diyaloglar üzerinden açığa çıkan söylemsel analizler, patriyarka eleştirileri, karşıt hafıza aktarımları yapılması planlanan projede belgesel çalışmasıyla da kayıt altına alınacaktır. Böylelikle çalışmanın her anı kayıt altına alınacaktır. Gezici sinema projesi kapsamında, kolektif hafıza, Kürt kadınlarının sinemaya bakışı ve öznellikleri dikkate alınırken, kadın deneyimi etrafında şekillenen diyaloglar ve sanatsal formlarla yeniden inşa edilen imgelerin ne tür bir ilişkisellik oluşturduğuna yönelik etkinlikler üzerinden de atölye çalışmaları gerçekleştirilecektir. Proje kapsamımızda ilk olarak Tunceli, Van ve Diyarbakır yer alacaktır. Her şehirde film sonrası kadınlarla atölyeler düzenlenecek ve katılımcılarla filmlere dair diyaloglar kurularak anket çalışmaları yapılacaktır. Bu proje kapsamında ele alacağımız gezici sinema gösterimleri ve atölyeleri sadece kadınların sinema içinde kendi öznelliklerine dair diyaloglarını öne çıkarmak ve imgeleri tartışmaya açmak değil, aynı zamanda kent belleği çerçevesinde ve kamusal mücadele alanı içinden konuşan kadın bedenine dair de bir buluşmayı öne çıkaracaktır. Bu anlamda gezici sinema sadece bir kültürel faaliyet ya da belgesel çalışması olarak tasarlanmadı, aynı zamanda kadınların kendi öznelliklerini Kürt Sineması’ndaki kadın temsilleri üzerinden nasıl kurguladıklarına da bakmamızı sağlayacaktır.

Nimet Gatar

Nimet Gatar (proje koordinatörü), 2011 yılında Arkeoloji bölümünden mezunu oldu ve 2016 yılında Mezopotamya Kadın Müzesi çalışması için Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde kayyum sürecine kadar arkeolog olarak çalışma yürüttü. 2019-2021 yılları arasında sosyoloji yüksek lisansında « Yeni dönem Kürt Sineması’nda kadın temsilleri » üzerine çalıştı. 2021'de Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales/EHESS Paris'te Hamit Bozarslan ile Erasmus staj projesi kapsamında « Kürt Sineması’nda erkeklik » üzerine çalıştı. Şu an Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales/EHESS sosyoloji bölümünde doktora öğrencisi olarak « Kürt Sineması’nda Erkeklik ve Queer Temsillere Bakış » üzerine tez çalışmasını yürütmektedir.

İştirakçi:

Kadın Kültür Sanat Edebiyat Derneği/KASED 2019 yılında açıldı. Merkezi Diyarbakır’da bulunmaktadır. Dernek, toplumda kadının insan hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği ve fırsat eşitliği konusunda ortak bir bilinç ve farkındalık oluşmasını sağlayarak yaşam standartlarının yükselmesine katkı sunmayı ve sanat aracılığı ile duyarlılık oluşturmayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda dernek; insan hakları temelinde kadınların yaşama katılımı konusunda engelli olan veya olmayan genç, yaşlı, yetişkin tüm kadınların, (çocuklarını ve ailelerini de kapsayacak şekilde) edebiyat, sosyoloji, psikoloji, hukuk, sürdürülebilirlik, ekonomi, ekoloji, sanat, kültür vb. alanlarda bireysel ve mesleki gelişimlerine yönelik projeler üretip faaliyetler gerçekleştirecektir. Toplumun, özellikle kadınların ve çocukların; kültürel ve ekonomik kalkınmasına eğitim ve sosyal hizmet yollarıyla yardımcı olmak, bu amaçlarla atölyeler, okullar ve kurslar açmak, yerel yönetim kuruluşları, kamu kuruluşları, uluslararası kuruluşlar, Birleşmiş Milletler ve özel sektörden hibeler almak, bu amaç doğrultusunda projeler hazırlamak/ hazırlatmak. 

Proje Belgesel Yönetmeni

Devrim Tekinoğlu

1974 yılında Tunceli’nin Ovacık ilçesinde doğdu. 1993 yılında İstanbul Üniversitesi Hititoloji Ana Bilim Dalı’nda okurken özel kurs yerlerinde, halk bilimi/folklor, fotoğrafçılık ve görüntü yönetmenliği dersleri de aldı. 2008 yılında Dersim Hayat isimi bir yerel gazete kurdu. 2010 yılında Fam yayınlarını kurdu. 2013 yılında Ma isimli Zazaca/Kırmançca yayın yapan bir derginin ortak kurucusu oldu. “Bindokuzyüzdoksandört” isimli belgesel filmi 2017 yılında yayınladı. Derleme ve yönetmenliğini yaptığı “Her Çi Ra Çiyê Beno/Her Şeyden Bir Şey Olur” isimli Zazaca/Kırmançca kısa animasyon filmi YouTube üzerinden yayınladı. “Ovacık Rehberi” isimli kitapçık çalışmasının ardından “Dersim’in Giriş Kapısı Pertek” isimli kitabın ortak yazarı ve yayıncısı oldu. “Ra” isimli belgesel filmin yönetmenliğini yaptı

Bu sayfa 19 Ocak 2023 tarihinde yayına alındı.
Son güncelleme: 13 Kasım 2023