Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmektedir

Bu web sitesi, Avrupa Birliği’nin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Goethe-Institut Istanbul sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.

EN

Graffiti Art in Sakarya (GAiS)

Aralık 2021 - Kasım 2022
ADAPAZARI / SAKARYA

Sakarya, doğal güzelliği, tüm ana yolların kesişim noktasında yer alan coğrafi konumu, artan nüfusu ve kozmopolit toplumsal yapısı ile bölgenin en uğrak merkezlerindendir. Sakarya’nın çok kültürlü yapısı, sosyal farklılaşmaya ve olumlu/olumsuz etkileşimlere sebep olmaktadır. Özellikle genç neslin bu değişimden üst düzeyde etkilendiği görülmektedir. Graffiti Art in Sakarya (GaiS) projesiyle özellikle yeteneklerinin farkında olmayan genç nesillere erişmek, onların yaşadıkları şehir için kalıcı izler bırakacağı çalışmalar yapabilmelerini sağlamak ve gençlerin sosyal etkileşim ile kültürel değişime öncülük etmeleri amaçlanmaktadır.

Proje vasıtasıyla

 • Gençlere estetik bakış açısı kazandırmak,
 • Suça itilme potansiyeli olan çocuk ve gençlerin kendilerini geliştirebilecekleri ve faydalı olabilecekleri alanlara yönlendirmek,
 • Şehrin atıl alanlarını sanat eserleriyle bezemek,
 • Enstalasyon eserleri ile şehirde sosyal sorunlara dikkat çeken izler bırakmak,
 • Gençlerin sanatsal yeteneklerini ortaya çıkarmak suretiyle kariyerlerinin şekillenmesine yardımcı olmak,
 • Sosyal hayatın içinde sanatın daha fazla yer alması için toplumsal sanat faaliyetleri gerçekleştirmek

hedeflenmektedir.

Proje kapsamında

 • 50 genç projeye dahil edilecektir,
 • Katılımcılara temel sanat, enstalasyon ve grafiti eğitimleri verilecektir,
 • Şehrin/Bölgenin atıl mekanlarında ve uygun alanlarında grafiti veya enstalasyon çalışmaları yapılacaktır,
 • Turistik materyaller ile şehrin tanıtımına katkı sunulacaktır,
 • Sosyal deneyler, halk katılımlı grafiti yarışması ve festivali düzenlenecektir.

Tasarım: Sefa Şerbet

Sivil Aktivite ve Girişimcilik Ağı

Sivil Aktivite ve Girişimcilik Ağı, efsane anlamına gelen kısa adıyla SAGA, Eylül 2020’de bireylerin aktivistlik ve girişimcilik becerilerini destekleyecek faaliyetler gerçekleştirmeyi hedefleyen bir sivil toplum kuruluşu olarak kuruldu.

Eğitim, kültür, sanat ve spor SAGA’nın vazgeçilmez dört etkinlik alanıdır ve bu alanları destekleyen gençlere yönelik sosyal inovasyon faaliyetleri SAGA’nın ana motivasyonunu oluşturur. Sakarya merkezli SAGA, kısa vadede ulusal proje planları üzerinde çalışırken uzun vadede uluslararası işbirlikleri ile stratejik hedeflerine ulaşmayı amaçlamaktadır. Sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle beraber proje ve içerik geliştirmeye yönelik çalışmaların yanısıra SAGAGenç Koordinatörleriyle katılımcılığı önceleyen misyonu doğrultusunda çalışmalarına devam etmektedir.

Bu sayfa 10 Ocak 2022 tarihinde yayına alındı.