Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmektedir

Bu web sitesi, Avrupa Birliği’nin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Goethe-Institut Istanbul sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.

EN

Heterotopia

Temmuz 2022 - Ocak 2023
GAZİANTEP 

Heterotopia projesi, iki farklı kültürün kesiştiği beğenilerden biri olan kahve üzerinden sosyal uyum konusuna odaklanıyor. Suriyeli göçmenler ve Gaziantepliler arasında inşâ edilen/edilebilen sosyal uyum potansiyelini uzun metraj bir belgesel aracılığıyla kamuoyu ile buluşturmayı hedefliyor. Proje, belgeselin gösterimi kapsamında da, bağdaşmazlığın, şiddetin, gerginliğin ve yabancı düşmanlığının giderilmesi için yerli halk, Suriyeli göçmenler, STK'lar, akademik paydaşlar ve ilgili tüm kamuoyu “kahvede buluşalım” adlı diyalog masası etrafında yüz yüze buluşturmayı amaçlıyor.

Belgeselin izleyicileri ve etkinlik katılımcıları, öncelikli olarak, göçün yalnızca farklılıklar üzerinden değil benzerlikler üzerinden de okunabileceğine ve de bu yolla sosyal uyuma dair yeni bir kavrayışa ulaşacaklardır. Ayrıca, yerli halkın ve Suriyeli göçmenlerin kahve etrafında bir araya gelerek oluşturduğu parçalı sosyal uyumun mevcudiyetine ilişkin bir kavrayış geliştirerek benzer kültürel ürünlerin neler olabileceği üzerine düşüneceklerdir. Son olarak, projenin kapsamını da oluşturan, yerli halk ve Suriyeli göçmenler kendi deneyimlerini izleyerek içinde bulundukları süreci sorgulayacak ve farkında olmaksızın uyum sürecinin nasıl parçası olduklarını görerek bir aradalığın önemine dair farkındalık geliştirebileceklerdir.

Neo - Zosimos Kültür Sanat Kolektifi

Yazılı kaynaklardan ziyade sanat anlayışı ve ortaya çıkardığı ürünlerle varlığından haberdar olduğumuz Samsat’lı Zosimos, sanat ürünleri arasında belki de en çok emek ihtiyacı hissedilen “mozaiklerle” varolan bir sanatçıdır. Zeugma kentinde bulunan ve günümüzde Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi’nde sergilenen bir kısım mozaikte Zosimos’un imzası yer almaktadır. Renkleri ustaca kullanıp bir bütünde buluşturan Zosimos’un yaptığı gibi bugün Neo - Zosimos Kültür Sanat Kolektifi sıradan insanın kültürel çeşitliliklerini bir zemin üzerinde işleyip görünür kılınmasına aracılık ediyor. Multidisipliner bir proje ekibi ile birlikte kültürden sanat tarihine, kente, gündelik yaşama, uluslararası göçe ve toplumsal cinsiyete değin farklı ontolojik temelleri olan konuları görsel dokümanlara dönüştürüyor. Kurucuları olan Emre Burhan ve Hilal Sevlü bu görsel dokümanları ve anlatıları akademik bir yazın altında toplamayı amaçlıyor.

https://www.neozosimos.com/

Bu sayfa 23 Haziran 2022 tarihinde yayına alındı.
Son güncelleme: 24 Haziran 2022