Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmektedir

Bu web sitesi, Avrupa Birliği’nin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Goethe-Institut Istanbul sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.

EN

Heterotopia

Temmuz 2022 - Ocak 2023
GAZİANTEP 

Heterotopia projesi, iki farklı kültürün kesiştiği beğenilerden biri olan kahve üzerinden sosyal uyum konusuna odaklanıyor. Suriyeli göçmenler ve Gaziantepliler arasında inşâ edilen/edilebilen sosyal uyum potansiyelini uzun metraj bir belgesel aracılığıyla kamuoyu ile buluşturmayı hedefliyor. Proje, belgeselin gösterimi kapsamında da, bağdaşmazlığın, şiddetin, gerginliğin ve yabancı düşmanlığının giderilmesi için yerli halk, Suriyeli göçmenler, STK'lar, akademik paydaşlar ve ilgili tüm kamuoyu “kahvede buluşalım” adlı diyalog masası etrafında yüz yüze buluşturmayı amaçlıyor.

Belgeselin izleyicileri ve etkinlik katılımcıları, öncelikli olarak, göçün yalnızca farklılıklar üzerinden değil benzerlikler üzerinden de okunabileceğine ve de bu yolla sosyal uyuma dair yeni bir kavrayışa ulaşacaklardır. Ayrıca, yerli halkın ve Suriyeli göçmenlerin kahve etrafında bir araya gelerek oluşturduğu parçalı sosyal uyumun mevcudiyetine ilişkin bir kavrayış geliştirerek benzer kültürel ürünlerin neler olabileceği üzerine düşüneceklerdir. Son olarak, projenin kapsamını da oluşturan, yerli halk ve Suriyeli göçmenler kendi deneyimlerini izleyerek içinde bulundukları süreci sorgulayacak ve farkında olmaksızın uyum sürecinin nasıl parçası olduklarını görerek bir aradalığın önemine dair farkındalık geliştirebileceklerdir.

Emre Burhan

Emre Burhan, Sinema ve Televizyon lisans mezunu olup, Medya ve İletişim Sistemleri bölümünden yüksek lisans derecesine sahiptir. “Göçün Etnografisi: Çok-mevkili Etnografi Yöntemiyle Göçmeni Anlamak” adlı yüksek lisans tezini kaleme almıştır. Gaziantep Üniversitesi’nde 2016-2017 bahar döneminde Belgesel Sinema, Mesleki Etik ve Uygulamalı Çekim Teknikleri dersleri vermiştir.  2020 ve 2021 yıllarında Kültür için Alan tarafından desteklenen “The Birds” ve “Kelimeler ve Şeyler” projelerinin yürütücülüğünü üstlenmiştir. Gaziantep’te 2015 yılından bu yana kent, gündelik hayat ve uluslararası göç üzerine görsel arşiv oluşturmaktadır. Çeşitli reklam ajanslarında ve filmlerde sanat yönetmenliği ve video editörlüğü yapmıştır. Prodüksiyon, post-prodüksiyon, bilimsel araştırma ve analiz hizmetleri vermektedir. Kurmuş olduğu multidisipliner bir araştırma ekibi ile kültür sanat ve akademik alandaki üretimlerine akademi dışında devam etmektedir.

Bu sayfa 23 Haziran 2022 tarihinde yayına alındı.
Son güncelleme: 24 Haziran 2022