Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmektedir

Bu web sitesi, Avrupa Birliği’nin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Goethe-Institut Istanbul sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.

EN

Islah Peyzajları

Nisan - Eylül 2024
İZMİR

Islah Peyzajları, Mahsul Projesi kapsamında gerçekleştirilen saha ve arşiv araştırması ve literatür taraması sürecinde tespit edilen, kesişen, üst üste binen kararların ortaya çıkardığı üç peyzaj vakasından oluşur. Anadolu’da Geç Osmanlı’dan Erken Cumhuriyet’e uzanan ve çevreyle kurulan ilişkileri dönüştüren modernleşme idealinin terbiye ettiği bataklık, kumul ve dağların hikayesini başka bir bakışla anlatmayı hedefler.

Mahsul Projesi Çukurova’daki endüstriyel tarım pratiklerinin çevresel, kültürel ve toplumsal mahsullerine odaklanarak başladı. 2022 Aralık ayı itibariyle literatür taramaları, arşiv ve saha çalışmaları gerçekleştirdi. İnsan ve insan olmayanın tanıklıklarının izini sürdü, buluşmalar düzenledi. Çukurova'da CultureCIVIC desteğiyle başladı. Yerleştirmelere dair malzemeler bu süreçte birikti. Levant’a bakan ovalara ziyaretler, görüşmeler, yürüyüşler, arşivlerde karşılaşılan fotoğraf koleksiyonları, geçmişten yüzler, pratikler, çevre tarihinde dönüm noktası olarak tespit edilen fermanlar yerleştirmelere dair bir rota oluşturdu.

Yerleştirmeler ıslah süreçleriyle kontrol altına alınan ve işlevlendirilen doğal peyzajların kalkınma ve kazanç odaklı şekillendirilme sürecini merkeze alır. Her bir yerleştirme bir ıslah sürecine odaklanır: Bataklığın kurutulması, kumulun terbiyesi ve dağların ekilip biçilerek bağa dönüşmesi. Islah Peyzajları yerleştirmeleri bu süreçlerdeki ortak aklın, çevreye bakışın izini sürmeyi ve tehlike altındaki ekolojilerin dönüşüm hikayelerine ekolojiyi ve barındırdığı çok türlülüğü vurgulayan bir gözle bakmaya davet eder.

Doğanın uçsuz bucaksız, sömürüye açık milli bir kaynak olarak temsili bugüne has bir tercih değil. Bugün iktidar sahiplerinin çevreyle kurduğu ilişki, Anadolu’da 19. Yüzyıl Osmanlı’sında Batı’ya bakarak öğrenilen ve Türkiye Cumhuriyet’in kuruluşuyla milli modernleşme hareketleriyle hız kazanan pek çok ıslah sürecinin mahsulü niteliğinde. Islah Peyzajları yerleştirmeleri nehrin, kumulun ve dağın varoluşunu kısıtlayan terbiye süreçlerini yeniden düşünmeye açar. Çok türlü sanatsal anlatılarla insan ve insan olmayanın ilişkilenme biçimlerine, çevreyi şekillendirme pratiklerine içkin şiddete dair bir farkındalık oluşturmayı ve doğadaki gelecek hak arayışları için bir çağrı işlevi görmeyi amaçlar.

Fotoğraflar: Fikret Can Kuşadalı, Mahsul Projesi ve Kişniş Vesaire Projesi ortak saha gezisi, Adana, Eylül 2023

Dilşad Aladağ

Mimar Dilşad Aladağ pratiğini sanat, araştırma, miras ve ekoloji alanlarının kesişiminde sürdürüyor. Bireysel pratiğiyle beraber geçmişte Plankton Project, Unutma Bahçesi gibi kolektif üretim süreçlerinde de yer alan Aladağ’ın güncel çalışmaları mekansal ve ekolojik dönüşüm süreçlerinin temsil biçimlerine ve tarih yazımına odaklanıyor. Arşiv ve saha araştırması yoluyla diyaloglar başlatmak ve anlatılar kurmak sanatsal araştırma süreçlerini şekillendiriyor. Güncel olarak Mahsul Projesi’ni yürütüyor ve Bauhaus Üniversitesi’nde Sanat ve Tasarım fakültesinde  doktora çalışmalarını sürdürüyor.

Bağlantılar:

https://mahsul.info/

https://dilsadaladag.com/

https://www.instagram.com/mahsulprojesi/

https://www.youtube.com/channel/UCQYZQs8geCgM8ONDs1jzaYA

Bu sayfa 8 Aralık 2023 tarihinde yayına alındı.