Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmektedir

Bu web sitesi, Avrupa Birliği’nin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Goethe-Institut Istanbul sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.

EN

Kırkayak Sanat Merkezi’nin Açık Alan Olarak Dönüşümü

Mayıs 2023 - Mayıs 2024
Gaziantep

Kırkayak Sanat Merkezi’nin (Taşev) “açık bir kültür sanat alanı” haline getirilmesi, kurumsal sürdürülebilirliğinin sağlanması ve etkinlikler için organize edilmesi hedeflenmektedir. Sanat merkezinin dijital kapasitesinin artırılması için, podcast ve video stüdyosu kurulması başta olmak üzere atölye ve sergi alanları ile video ve film gösterim alanlarının kapasitesinin artırılması planlanmıştır. Mekânın bütünsel olarak bir sergi alanına dönüşümüyle, başta Gaziantep olmak üzere, toplumun farklı kesimlerinden sanatçıların, fotoğraf, resim, video, vb., işleri için bir açık sergi alanı yaratılacaktır. Bu proje süresi içerisinde 3 serginin yapılması düşünülmektedir. Ayrıca haftalık “Çarşamba Film Gösterimleri” devam edecek bu kapsamda proje boyunca yaklaşık olarak 34 haftada, farklı temalarda 120 filmin gösterimi yapılacaktır. Proje süresi boyunca merkez bir açık alan olarak, kapılarını sanatçılara ve kültür sanat alanında çalışan sivil toplum kurumlarına ve yapılacak aktivitelere açık olacak, bu kapsamda da burada ayrıca kültür sanat etkinlikleri de yapılacaktır. Bu proje kapsamında oluşturulacak podcast stüdyosunun kentte yaşayan kültür sanat aktörlerinin yaptığı çalışmaları, kentte ki kültür sanat etkinlikleri için hem duyurulması hem de hafızasının oluşması açısından oldukça önemlidir. Bu stüdyoda hazırlanacak, yeni medyanın tüm olanakları kullanılarak kültür sanat izleyicisine ulaştırılacak ve Kırkayak Kültür’ün kuruluşunda yazılı ilkeler gereğince de bir Anadolu kenti olan Gaziantep’in kent kültürünün gelişimi ve kayıt altına alınması için bir olanak sağlayacaktır. 

Raja Banout anma etkinliği

Kırkayak Kültür

Kırkayak Kültür kurulduğu 2011 yılından bu yana, sosyo-ekonomik olarak farklı toplum kesimlerinin bir araya geldiği gönüllü temas alanları oluşturarak, birlikte yaşam kültürünü ve kültürel çoğulculuğu geliştirmek, ayrımcılığa uğramama hakkı, mülteci hakları, azınlık hakları, kültürel ve sanatsal yaşama katılma hakkı ve toplumsal cinsiyet eşitliği gibi hak alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir. Bu çalışmaları yaparken kurum değerleri olan, dezavantajlı ve kırılgan toplum kesimlerini ve yeni gelenleri (mülteci ve göçmen) geride bırakmama, toplumsal cinsiyet eşitliği, gönüllülük ve hak temelli çalışma ilkelerini gözeterek çalışmalarını sürdürmektedir. Kırkayak Kültür Gaziantep’te, Sanat Merkezi ve Göç ve Kültürel Çalışmalar Merkezi olmak üzere iki ayrı merkezde, Kültür – Sanat, Göç, Kentsel Çalışmalar, Mutfak || Matbakh Atölye (Toplumsal Cinsiyet Eşitliği), Birlikte yaşam için Medya ve Dom Çalışmaları olmak üzere 6 program altında, kültürel çoğulculuğu teşvik eden bir anlayışla, toplumsal uyum ve haklara erişim üzerine çalışmalarını sürdürmektedir. Kırkayak Kültür kurulduğundan bugüne, hak temelli bir eksende, Türkiye merkezli bir sivil toplum kurumu olarak; Ortadoğu’da yaşayan Dom Toplulukları ve ilgili diğer gruplar başta olmak üzere, Göçmen/ Mülteci Hakları, Kültürel Değişim ve Ayrımcılık ve Nefret Söylemi karşıtı çalışmalarını, Ürdün ve Lübnan gibi, Ortadoğu ülkelerinde ve pek çok Avrupa Birliği üyesi ülkelerdeki sivil toplum kurumu ve ağları ile birlikte çalışmalarını sürdürmektedir.

Bağlantılar:
http://www.kirkayak.org
https://twitter.com/kirkayakkultur 
https://www.facebook.com/KirkayakKultur/  
https://www.instagram.com/kirkayakkultur/

Bu sayfa 5 Ekim 2023 tarihinde yayına alındı.