Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmektedir

Bu web sitesi, Avrupa Birliği’nin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Goethe-Institut Istanbul sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.

EN

Lorî, Lorî

Aralık 2023 - Kasım 2024
ERZURUM

“Lorî, Lorî” projesi; Erzurum’un Tekman ilçesinde yaşayan yerli halktan anonim halk edebiyatına dair ninni türüne ait örnekler dinleyerek bu coğrafyaya ait olan ninnileri sanatsal bir görselleştirmeyle ortaya koyma niyetindedir. Projenin araştırma alanını Tekman’da yaşayan halkla yapılan görüşmelerden toplanan ninnilerin videoya alınacak kayıtları oluşturacaktır. Uygulama aşamasında ise kayıt altına alınan bu videolar, ulaşılan ninnilerin görselleştirme sürecinin alt yapısını oluşturacaktır. Bölgeye ait kültürel göstergelerle ulaşılan ninnilerin bir araya getirileceği pratikte, tekstil malzemeleriyle kumaş kolaj, işleme ve nakış tekniğiyle anonimleşmiş ve belki de daha önce kayıt altına alınmamış ninnilerin kaydedilerek yazının resme(kumaş işlere) dahil edildiği görsel bir aktarımı hedeflenmektedir.

Çalışmada, ninni(Lorî) geleneğinin bölgede yaşayan kadınlar tarafından üretilip icra edilmesi, ninnilerin “kadın edebiyatı” içerisinde kabul edilmesi ve toplumsal katılım ile bu örneklerin çoğaltılması üzerinde durulacaktır. Farklı kültürlerde çeşitli örnekleri bulunan ninni türünün Kürt halk edebiyatında daha fazla akademik araştırmaya ihtiyaç duyduğu, bu konuda teorik çalışmaların hala çok az olduğu görülmektedir. Bu noktada Erzurum’un Tekman ilçesinde yaşayan halkla, ait oldukları kültüre dair diyalog kurmak ve kültürel aktarıma katkı sağlamak projenin temel amacını oluşturmaktadır. Bu araştırmada, ninni geleneğinin; bir toplumun kültürel kodlarını nasıl oluşturduğunu, kuşaklar arası bellek aktarımını nasıl sağladığını, sözlü kültür bağlamında doğrudan belirli bir coğrafyaya ait olan ninnileri halktan dinleyerek incelemek, kaydetmek ve aktarmak amaçlanmıştır. Bu bakımdan “Lorî, Lorî” projesi; kültürel belleğin aktarımında ve devamlılığının sağlanmasında ninnileri genel hatları ve özellikleriyle sunma gayesi taşımaktadır.

İlhak Altıparmak

İlhak Altıparmak (1990, Erzurum), 2009 yılında Erzurum Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümünden mezun oldu. 2016 yılında Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümünden mezun oldu.

Düzce Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim Bölümünde Yüksek Lisans Eğitimine halen devam etmektedir. 2021 “Genç Güncel Sanat Proje Yarışması:7” de “Kendisizlik Oyunu II” adlı serisi, 2023 “Genç Güncel Sanat Proje Yarışması:9” da “Gözlerime Bak ve Beni Sevdiğini Söyle” adlı çalışmasıyla yer almıştır. 2023 Viyana Semmelweisklinik’de gerçekleşen Close[t] Demonstrations seçkisinde “Bilincin Kaygan Anımsama Halleri II” adlı serisi ile yer almıştır.

İlhak Altıparmak Erzurum’da yaşıyor ve çalışıyor. Çalışmalarının odağında queer, kimlik olguları, doğa(anne) konuları yer almaktadır.

Bağlantılar:

 https://www.instagram.com/ilhakaltiparmak/

Bu sayfa 8 Aralık 2023 tarihinde yayına alındı.