Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmektedir

Bu web sitesi, Avrupa Birliği’nin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Goethe-Institut Istanbul sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.

EN

Mek Mezi Kültür Sanat Buluşmaları

Ağustos - Kasım 2023
ARTVİN

Hemşincede "Biz Bize" anlamına gelen Mek Mezi, toplumu birlikteliğe, birbirini tanımaya, tanışmaya ve dayanışmaya çağırıyor. Buluşmalar, popüler kültürün dayattığı tek tip kültür sanat anlayışının karşısında eleştirel bir tutum sergileyerek, anadilde kültürel ve sanatsal üretimin bir dilin ve kültürün yarınlara aktarılması bahsinde önemli rolüne işaret ediyor. Bu projede, Hemşin dili ve kültürünün asimile oluşuna karşı dilin ve kültürün yarınlara aktarılması ve yaşatılması adına güçlü bir direnç gösterecek reflekslerden birinin, ‘Hemşince kültürel ve sanatsal üretimlerin artırılması ve yaygınlaştırılması’ olarak görülmektedir. Bu bağlamda, ‘Hemşince kültürel ve sanatsal üretimlerin artırılmasına vesile olunacak nihai iki ana faaliyet ön görülmektedir. Bunlardan ilki Hemşince müzikal üretimlerde bulunmaya vesile olunacak deneyimlerin aktarılacağı atölye, söyleşilerdir. İkincisi ise, Hemşin toplumunda popüler kültürün dışında kalan, kültürel ve sanatsal nitelikli üretimlerin topluma kavuşmasının önemini dert edinen, Makriyal coğrafyasında bir kültürel hafıza mekanı olan Makriyali Kilisesi düzünde organize edilecek akustik konser buluşmalarıdır. Bu konserlerle kültürel seremonilere yakın, samimi  ve toplumla bütünleşik kolektif bir yordamın gayreti işaret edilecektir.

Şafak Murat Şahin

Şahin, lisans derecesini 2011 yılında Kocaeli Üniversitesi, İktisat Bölümü'nde aldı. 2019 yılında, yüksek lisans eğitimini 'Yerel Yönetimlerde Kalkınma Algısına Dair Bir İnceleme: Hopa Örneği' isimli tezi ile Marmara Üniversitesi'nde tamamladı. 2011 yılından bu yana HADİG'te (Hemşin Kültürünü Araştırma Ve Yaşatma Derneği) çalışmalar yürütmektedir. Hopa Sinema Topluluğu'nun kurucusudur. 2019 yılından bu yana çekimleri tamamlanan ve post-prodüksiyon aşamasında olan 'Hatıraların Gölgesinde' belgesel filmin yönetmenidir. Bir kamu kurumunda uzman olarak çalışmaktadır. 2018'den bu yana Karadeniz coğrafyasında yaşam sürmektedir.

Bağlantılar:

https://www.instagram.com/sfkmrtshn 

https://www.instagram.com/mekmezi_kultursanat/ 

Bu sayfa 7 Aralık 2023 tarihinde yayına alındı.