Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmektedir

Bu web sitesi, Avrupa Birliği’nin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Goethe-Institut Istanbul sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.

EN

Pembe Hayat KuirFest Kapasite Geliştirme

Kasım 2023 - Kasım 2024
ANKARA

Pembe Hayat KuirFest 2011 yılından bu yana Türkiye’nin ilk ve tek LGBTİ+ temalı film festivalidir.

Pembe Hayat LGBTİ+ Dayanışma Derneği, bu proje kapsamında, festivalin 12. yılında, KuirFest'in tarihini arşivlemeyi, festival için bir danışma kurulu oluşturmayı ve festivalin kurumsal kimliğini yenileyerek iletişim stratejisini geliştirmeyi hedefliyor. Ayrıca, festivalin uluslararası ağını ve erişimini güçlendirerek festivalin de kapasitesini geliştirmeyi amaçlıyor.

Pembe Hayat LGBTİ+ Dayanışma Derneği

Pembe Hayat LGBTİ+ Dayanışma Derneği, Türkiye’nin ilk trans hakları derneği olan Pembe Hayat LGBTİ+ Dayanışma Derneği, 30 Haziran 2006 tarihinde Ankara’da kurulmuştur. Translara yönelik ayrımcılık, nefret suçları, şiddet ve toplumsal dışlanma gibi konularda projeler üreten ve doğrudan destek hizmeti sunan Pembe Hayat LGBTİ+ Dayanışma Derneği, ulusal ve uluslararası alanda savunuculuk faaliyetlerine devam etmektedir.

Cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim ibarelerinin Anayasa’ya eklenmesi ve ayrımcılığın son bulması için gerek parlamentoda gerekse de uluslararası düzeyde savunuculuk faaliyetlerini sürdürmekte ve gerekli materyallerin Türkiye’deki parlamenterlere ulaşmasını sağlamaktadır.

Pembe Hayat; hukuk, eğitim, sağlık ve cinsiyet uyum süreçleri hakkında ücretsiz danışmanlık hizmetlerini sürdürmektedir. Bütün bu alanlarda faaliyet yürüten hak temelli örgütlenmelerle ve aktivistlerle dayanışma halindedir. Pembe Hayat, Türkiye’den transların bir araya gelip sorunlarını konuştuğu ve çözüm yolları aradığı “Trans Kamp”ı düzenlemektedir. Pembe Hayat, buna ek olarak, Eryaman’da çetelere karşı verdiği mücadele sırasında bu çeteler tarafından öldürülen Dilek İnce’nin ismi ile bir giysi bankası kurmuştur. Dilek İnce Giysi Bankası, her 3 ayda bir başta hapishaneler olmak üzere ihtiyaç sahibi olan LGBTİ+’lara giysiler göndererek destek olmaktadır.

Pembe Hayat, aynı zamanda Türkiye’nin ilk LGBTİ+ filmleri festivali olan Pembe Hayat KuirFest’i düzenlemektedir. Festival, LGBTİ+ bireylere yönelik ayrımcılığa ve şiddete dikkat çekerken Türkiye’de kuir teorinin ve sanatın konuşulmasına, tartışılmasına olanak yaratmaktadır.

Bağlantılar: 

https://twitter.com/pembehayatlgbti
https://www.instagram.com/pembehayatlgbti
https://twitter.com/kuirfest
https://www.instagram.com/kuirfest/

Bu sayfa 7 Aralık 2023 tarihinde yayına alındı.