Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmektedir

Bu web sitesi, Avrupa Birliği’nin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Goethe-Institut Istanbul sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.

EN

Umutsuzluğun Antaios’u 

9 Nisan – 8 Haziran 2022
Bahçelievler Çok Katlı Pazar Yeri, Karşıyaka
İZMİR

Sanatçılar: Ecem Arslanay ile Yiğit Tanel Kaçar, Sena Başöz, Hera Büyüktaşçıyan, Özgül Kılınçarslan, İz Öztat, Ezgi Tok

Kazanılmaya çalışılırken tüketilen zamanın dilemması, hızlandırarak doğal akışına müdahale edilen her şeyin özüne karışıyor. “Umutsuzluğun Antaios’u” başlığını taşıyan proje, bireysel tercihlerin küresel sonuçlara evrildiği bir düzende yaşam hakkından mahrum bırakılan her türün bu gezegende evinde hissedebilmesi için bir çağrı niteliği taşıyordu. Bu proje, zaman birimi olarak doğanın akışını rehber kabul ettiğimizde dengeyi sağlamanın hâlâ mümkün olduğu bir geleceği hep birlikte oluşturmayı önerdi. Her an yeni yok oluşlarla karşılaşmaktan umudun varlığına dair inancın yitirildiği günümüz dünyasında, tarihi yeniden yazabilmenin olanaklı olduğu yavaşlama hâline ışık tutmayı amaçladı. Tüm kırılganlıklarıyla yaşamı ve onu oluşturan unsurları yavaşlayarak tecrübe etme ihtiyacından yola çıkan “Umutsuzluğun Antaios’u”, zamanı ele alış biçimlerimiz üzerinden tercihlerin doğurduğu bireysel ve toplumsal sonuçları sorguladı. Türkiye’de video alanında üretim yapan sanatçıların çalışmalarının yer aldığı sergi, kıt’alara ayrılamayacak kadar bir olmuş meselelerin birleştirici yanından destek aldı.

İzmir Karşıyaka’daki Bahçelievler Çok Katlı Pazar Yeri’nde gerçekleşen sergi, tüm dikkatimizi yaşadığımız ana verdiğimiz bir bilinç hâlinin dünya ve benliğimiz üzerinde yaratabileceği etkilere odaklandı. Sergi kavramından yola çıkarak düzenlenen konuşmalarla; sanatçılar, yerel üreticiler, bu alanda çalışan araştırmacılar ve akademisyenler bir araya getirildi.

Bağışla Beni, Daha Yüksek Sesle Konuşamam isimli sergiden genel görüntü, Eski Austro-Turk Tütün Deposu, 2018
Fotoğraf: Özgür Demirci 

Monitor

İzmir’de yerleşik kâr amacı gütmeyen Monitor, güncel sanat odaklı sergi, gösterim, performans ve konuşmalardan oluşan faaliyetlerini, sabit bir mekânı olmadan, alternatif sergileme alanlarıyla iş birliği içinde düzenler. Türkiye’den ve yurt dışından sanatçıları belirli kavramlarda bir araya getirir. Monitor, sanatla ilgilenen herkese ulaşmayı hedefler; İzmir merkezli sanatçılar, öğrenciler, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerle iş birliği yapar. Bu projenin amacı, İzmir’de güncel sanat alanında, iş birlikleriyle gelişen bir sergileme ve tartışma alanı yaratmaktır. Yurt içi ve yurt dışından sanatçıların eserlerinin sergilendiği Monitor, süregelen yapı ve sistemler haricinde bir oluşum yaratarak, kavramsal ve estetik anlamda şehre yenilikler getirmeyi amaçlar.

Fotoğraf: Özgür Demirci

Bu sayfa 10 Ocak 2022 tarihinde yayına alındı.
Son güncelleme: 25 Nisan 2022