Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmektedir

Bu web sitesi, Avrupa Birliği’nin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Goethe-Institut Istanbul sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.

EN

Yeryüzü Sineması

Temmuz 2022 - Mayıs 2023
ADANA

Yeryüzü Sineması, genç yurttaşların katılımcı ve sürdürülebilir tasarım pratikleriyle tasarladığı ve uyguladığı iklime dair bir diyalog alanı ve pop-up sinema projesidir.

Proje, yerel yönetim ve genç yurttaşlar arasında diyalog oluşturmayı, katılımcıların iklim, sivil katılım ve kültür-sanat konusunda bilgi ve becerilerinin geliştirilmesini, yerel yönetimlerin sürdürülebilir tasarım konusunda yeni bir bakış yaratmasını, döngüsel ve etki odaklı tasarlanacak bir pop-up sinema ile kolektif üretim pratiklerinin geliştirmesini amaçlıyor.

Yeryüzü Sineması projesi aracılığıyla, gençlerin katılımcı karar alma, ortak/kamusal yaşam alanlarının kültür-sanat faaliyetleri aracılığıyla daha adil ve sürdürülebilir hale getirilmesi ile ilgili görüşlerini ve taleplerini somut adımlar atarak dile getirebilmesi için alan açmak; yerel yönetimler ve gençler arasında  kamusal alanları iklimle ilgili farkındalık yaratacak diyalog alanına dönüştürebilmeleri için iletişim kurmak; gençleri kent hakkı, küresel iklim, katılımcı kültür-sanat partikleri konusunda hak temelli eğitimlerle güçlendirmek hedefleniyor. Gençlerin kamusal alanda iklim üzerine bir diyalog yaratabilecek bir pop-up sinema ve film gösterimleri öncesinde ve/veya sonrasında gerçekleşecek bir dizi aktivite tasarlamaları planlanıyor.

Roof Coliving

Roof Coliving, farklı kimlikleriyle, disiplinleriyle insanların bir arada yaşayabileceği ortak yaşama alanları kurma hayali ile çalışmalarını gerçekleştiriyor. Yaşam alanlarını, insan ve topluluk ilişkilerini de içerecek biçimde katılımcı yöntemlerle yeniden tasarlıyor. Bu alanlar ile de insanların birlikte yaşama ve üretme yetilerini geliştirerek yeni bir birlikte yaşama kültürü oluşturmayı hedefliyor. Roof Coliving’in amacı, ev kültürünü kişiye özel olmaktan çıkarıp müşterek bir hayata dönüştürmek. Birarada yaşamı kent ölçeğinde yaptığı çalışmalar ile yurttaşların katılımlarıyla bölgesel ihtiyaçlara yönelik ortak yaşama alanları modelliyor, tepeden inme tasarım yaklaşımlarını kabul etmeyerek kentlerde çoğulcu, katılımcı diyalog alanları yaratmak amacıyla çalışıyor. Yerel yönetimlerle işbirliği ve yurttaşların katılımıyla kamusal alanların (park, boş arazi, mahalle arası boşluklar vb.) diyalog alanlarına dönüşmesi, yurttaşların kamusal alanlar ve özel alanların dönüşümü, gelişimi için sivil katılımlarını artırmaya yönelik tasarım odaklı programlar yürütüyor.

Bu sayfa 23 Haziran 2022 tarihinde yayına alındı.