Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmektedir

Bu web sitesi, Avrupa Birliği’nin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Goethe-Institut Istanbul sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.

EN

Sanatçının Ötekisi: Doğu’da Sanatçı Olmak

Saha çalışmaları: Şubat, Mart, Nisan 2022
Seminer programı: Ağustos 2022
VAN, HAKKARİ, ŞIRNAK

Sanatçının Ötekisi: Doğu’da Sanatçı Olmak projesinin genel hedefi, sanatçıların sorunlarına dikkat çekmek ve bu sorunların çözümü için bir ajanda oluşturmaktır. Projenin ikincil hedefi ise, Türkiye’nin doğusundaki üç ilde sanatçıların yaşadıkları sorunların sanat sosyolojisi izleği altında irdelenmesidir. Proje kapsamında, belirlenmiş olan üç ilde sanatçılarla görüşmeler gerçekleştirilecek, bu görüşmelerin çıktısı basılı bir yayına dönüştürülecek ve bir seminer serisi düzenlenecektir. Ülkenin doğusunda sanatçı olmaya ve sanat üretimine dair, özellikle, farklı cinsel yönelimlere ya da farklı dilsel, kültürel, tarihsel geçmişe sahip sanatçıların yaşadıkları sorunları incelemek hedefiyle yola çıkan proje, bölgeye yönelik sanat piyasası analizlerini ve sanat üretim sürecinin toplumsal fenomenlerini geniş bir perspektifle ortaya koymayı hedefliyor. Sanatçının Ötekisi: Doğuda Sanatçı Olmak projesi, insanların ifade özgürlüklerine destek olmak, sivil toplumcu bakış açısıyla bireylerin sorunlarını tespit etmek, olası çözüm yöntemleri için sanatçılar ve alana yönelik çalışan isimlerle birlikte bir ajanda oluşturmak ve sanatsal üretimin toplumsal fenomenlerle bağının gelişimine yönelik zamanın ruhunu özgün biçimde yakalayan stratejiler geliştirmeyi amaçlıyor. Bu illerde ki sanat ve kültürel faaliyetlerde bulunan kurumların kurumlar arası ilişkilerini, etkilerini geliştirmek ve sanatçıları ortak bir platform (inisiyatif, kolektif) çatısı altında örgütlemeyi hedefliyor. Türkiye’de sanat ve sanatçının sorunları genellikle ülkenin büyük kentlerine sıkışmış durumda. Bu durum, ülkenin kültür sanat aktiviteleri anlamında merkezlerinin Ankara, İstanbul, İzmir olması ve Türkiye’de yerel sanatın göz ardı edilmesiyle ile açıklanabilir. Aynı zamanda, özellikle projenin araştırma alanındaki üç şehrin, sanat sosyolojisinin gözlem alanları olan galerilerin, sergilerin ve genel sanat piyasasının alt yapıdan yoksun olması bu duruma zemin hazırlamaktadır. Sanatçının Ötekisi: Doğuda Sanatçı Olmak projesi, bu sonucu oluşturan spesifik nedenleri ortaya koymayı hedeflerken, yerelde çalışan sanatçıların sorunlarının nedenlerini ve çözüm yollarını da daha görünür kılar.

Uğurcan Kaçmaz

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi felsefe bölümünde eğitimine devam eden Uğurcan Kaçmaz, tiyatro ve edebiyat alanlarında hem kuramsal hem de pratik çalışmalar yürütüyor. Akademik çalışmaları sanat felsefesi, kendilik kültürü, fenomenoloji ve psikanaliz gibi alanlar üzerine yoğunlaşan Kaçmaz, 2017-2019 yıllarında kendisinin kurduğu “Yeni Papirüs’’ isimli interaktif bir kültür, sanat, felsefe dergisinin editörlüğünü yaptı. Sanat ve felsefe alanında akademik yayınları bulunan Uğurcan Kaçmaz,  toplumun poetik alanındaki sorunlar için çözümler üretmek ve bu çözümlerin aktif bir öznesi olmak üzere çalışmalarını sürdürüyor.  

Bu sayfa 10 Ocak 2022 tarihinde yayına alındı.
Son güncelleme: 20 Ocak 2022