Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmektedir

Bu web sitesi, Avrupa Birliği’nin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Goethe-Institut Istanbul sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.

EN

Sinema Birleştirir

Temmuz 2022 - Haziran 2023
İZMİR

Bu projenin tanımladığı temel sorun İzmir’de sivil toplum kuruluşlarının sayısının fazla olmasına rağmen kapasitelerinin son derece sınırlı ve etkinliklerinin nerdeyse görünmez, duyulmaz olduğudur. Bu sorunu çözmenin hızlı ve verimli yollarından biri olan, etkili görsel üretiminin de çok yetersiz olması durumu daha da zorlaştırıyor. Üretilen videolar ne yazık ki hem teknik hem de estetik olarak oldukça zayıf. Bir diğer sorun da özellikle hak temelli STK’ların bu sorunları aşmak için bir araya gelip, İzmir’de birlikte bir rüzgar estirememesidir. Bu sorunların aşılmasında STK’lar arası dayanışmanın gerekli olduğu aşikardır.

Projenin yütücüsü olan İzmir Film ve Televizyon Yapımcıları Derneği de İzmir’de bu genel atmosferi solumakta. Dernek, bugüne kadarki çalışmalarında bu dayanışmayı gözeten projeler üretmiş ve nitelikli, etkili video üretiminin STK’lar için önemini birinci elden deneyimlemiş.

Sinema Birleştirir projesinin hedefi beş hak temelli STK’yı, hak temelli arayışların bir arada ele alınacağı bir tartışma atölyesine dahil etmek ve bu tartışmaları sinemanın birleştiriciliğiyle beş kısa yaratıcı filme dönüştürmektir. Bu filmlerin üretimi süresince katılımcıların edineceği nitelikler yanı sıra, filmlerin gösterimi ve üzerine yapılacak tartışmalar, sanatla siyasetin nitelikli bir biçimde ele alınacağı bir tartışma alanı açacaktır.

İzmir Film ve Televizyon Yapımcıları Derneği

İzmir Film ve Televizyon Yapımcıları Derneği (IFTYD), akademisyenler, sektör profesyonelleri ve öğrenciler tarafından kurulmuştur. Kurulma ihtiyacı, sinemada biçimsel ve içeriğe ilişkin, farklı kesimlerdeki eksikliklerin tesbitinden doğmuştur. IFTYD’nin temel amacı, medya alanında ki hak temelli video üretimi, kısa film ve belgesel filmlerin, amaçlarını gerçekleştirebilecek nitelikte üretilmelerini desteklemektir. Özellikle İzmir'deki sinema öğrencileri ve amatörlerin uluslararası platformlarda yer almalarına yönelik ve üretimlerinde uluslararası fonlardan yararlanmalarını sağlayan atölyeler önemli yer tutuyor.

Geleceğin medya mensupları olan medya-sinema-televizyon bölümü öğrencilerinin katılımı ile gerçekleşen Nefret Duvarından Sen de Bir Tuğla Çek projesinin hedefi, projede yer alan 10 öğrencinin hak odaklı bakış açısını içselleştirerek ürettikleri kısa filmlere yansıtmalarıydı.

Medyanın Kayıp Gözleri projesi ile toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda 5 adet kısa film üretildi. Üretilen filmler ulusal ve uluslararası arası festivallerde gösterime girdi, ödüller aldı. Filmlerin festival yolculukları sürüyor.

Bu sayfa 23 Haziran 2022 tarihinde yayına alındı.