Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmektedir

Bu web sitesi, Avrupa Birliği’nin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Goethe-Institut Istanbul sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.

EN

Diyarbakır Kültür Emeğinde Kadın Haritası

Aralık 2021 - Ağustos 2022
DİYARBAKIR, İSTANBUL

Kent kültürünün kurulması, aktarılması ve sürdürülmesinde kadınların görünmez ancak güçlü bir rolü var. Kültür ve sanat üretimi, sanatçılardan, zanaatkarlardan, kültür profesyonellerine uzanan bir çeşitlilikte kadın emeğinin her kademede en yoğun olduğu alanlardan biri. Ancak bu yoğun emek hem yerleşik toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri hem devamlılığı kesintiye uğratan şiddet ve baskı mekanizmaları nedeniyle görünmez kılınıyor. Farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış tarihi Diyarbakır, şiddet ve baskı mekanizmalarının dönemsel olarak yeniden işletildiği ve kent hafızasının silinmeye çalışıldığı bir şehir.

Proje kapsamında gerçekleştirilen üç ana faaliyeti oluşturan; belleğin izlerini gösteren harita, diyalog buluşmaları ve yürüyüşlerle Diyarbakır’ın tarihi ve kültürel katmanları; edebiyat, müzik-hikâye anlatıcılığı, mimari, sahne sanatları, zanaatkarlık ve kültür alanındaki kadın emeğiyle görünür kılınıyor. Proje kapsamında üretilen basılı illüstratif haritayla kadın emeğinin somut izlerinin görünür kılındığı rotalar hazırlandı. Kamusal söyleşilerde ise kadınların deneyimlerini, sözlü aktarımlar, tanıklıklar üzerinden görünür kılmak ve kadınların üretimi etrafında bir diyalog oluşturmak hedeflendi.

Salt Araştırma, American Board of Commissioners for Foreign Missions (ABCFM) Arşivi

Palimpsest Mekân ve Hafıza Çalışmaları Kolektifi

Palimpsest Mekân ve Hafıza Çalışmaları Kolektifi, toplumsal eşitsizliklerin mekânsal yansımalarını tarihsel süreçle ortaya koyan, demokratikleşmeyi engelleyen devamlılıkların mekânsal izlerini süren ve farklı topluluklarca deneyimlenme biçimlerini görünür kılan sivil bir oluşum. Palimpsest, hafızanın mekânsal izlerini, bu izleri üreten ve/veya yaşayan topluluklarla birlikte araştırır. Tarihyazımı ve yaratıcı metodolojileri hak özneleri, sanatçılar, gençlik toplulukları, yerel gruplar, inisiyatifler ve sivil toplum örgütleriyle buluşturur. Bilgi üretimini kolektifleştirerek, tarihsizleştirme ve unutturulma yoluyla yoksayılan, ayrımcılığa uğrayan insan/insanolmayan toplulukların özgün anlatısını koyarak güçlendirilmesini amaçlar.

Palimpest tarafından yürütülen Diyarbakır Kültür Emeğinde Kadın Haritası projesinin koordinatörlüğünü Dilan Kaya Taşdelen üstlenirken küratörlüğünü de Gizem Kıygı yapıyor.

Dilan Kaya Taşdelen ve Gizem Kıygı

Diyarbakır Kültür Emeğinde Kadın Haritası projesi proje koordinatörü şehir plancısı Dilan Kaya Taşdelen, barış çalışmaları, çatışmalı kentler ve hafıza mekânları odağında belgesel, sözlü tarih, yayın ve arşivleme çalışmaları yürütüyor. Proje küratörü şehir plancısı ve kent tarihçisi Gizem Kıygı, kentsel adalet, ölüm ve salgın peyzajları, hafıza mekânları ve çocuk hakları alanında üretimlerde bulunuyor.

Bu sayfa 10 Ocak 2022 tarihinde yayına alındı.
Son güncelleme: 12 Ocak 2022