Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmektedir

Bu web sitesi, Avrupa Birliği’nin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Goethe-Institut Istanbul sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.

EN

Kentler Arası Ağ Geliştirme
Hibe Programı

Ankara, İstanbul ve İzmir gibi ana kültürel merkezlerin ötesinde farklı aktörler arasındaki diyaloğun ve işbirliğinin geliştirilmesine odaklanır. Türkiye genelinde merkeziyetçi olmayan bir etkileşimi ve ağ oluşturmayı teşvik eden bu programın amacı, şehirlerarası projelerin uygulanması ve farklı şehirlerden kültürel aktörlerin bu projelere dahil edilmesidir.

Coğrafi kapsayıcılığı ve çeşitliliği sağlamak için başvurulan proje kapsamında gerçekleştirilmesi öngörülen aktivitelerin birden fazla şehri kapsaması ve İstanbul, Ankara ve İzmir’den yapılan başvurular için iştirakçilerin başka şehirlerden olması gerekir.

Bu sayfa 23 Haziran 2021 tarihinde yayına alındı.
Son güncelleme: 15 Ağustos 2022

7 Haziran – 21 Temmuz 2023 tarihleri arasında gerçekleşen açık çağrıya toplam 17 başvuru yapıldı. Kentler Arası Ağ Geliştirme Hibe Programı’nın koşullarını eksiksiz sağlayan ve başvuru belgelerinin tümünü dolduran başvurular CultureCIVIC ekibi tarafından yapılan teknik değerlendirme sonrasında jüri üyelerine iletildi. Başvurular, Katalist kurucu ortağı Jülide Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Dr. Sinan Erensu, Institut français Ankara müdürü Sophie Gauthier ve İKSV genel müdür yardımcısı Yeşim Gürer Oymak tarafından değerlendirilerek destek verilecek projeler belirlendi.

15 Ağustos – 12 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleşen açık çağrıya toplam 30 başvuru yapıldı. Kentler Arası Ağ Geliştirme Hibe Programı’nın koşullarını eksiksiz sağlayan ve başvuru belgelerinin tümünü dolduran başvurular CultureCIVIC ekibi tarafından yapılan teknik değerlendirme sonrasında jüri üyelerine iletildi. Başvurular, gazeteci ve sanat yazarı Özlem Altunok, İKSV'den Kültür Politikaları Çalışmaları Departmanı Proje Yöneticisi Ayberk Çelikel, Danimarka Kulturinstitut ülke müdürü Füsun Eriksen, Fransa'nın Türkiye Büyükelçiliği'nin Sivil Toplum ile İşbirliği Sorumlusu Romain Lachambre ve sivil toplum profesyoneli Başak Tuğsavul tarafından değerlendirilerek destek verilecek projeler belirlendi.

30 Ağustos – 25 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleşen açık çağrıya toplam 49 başvuru yapıldı. Başvurular, öncelikle CultureCIVIC: Kültür Sanat Destek Programı proje ekibi, daha sonra Goethe-Institut Istanbul’dan CultureCIVIC Direktörü Ayşe Utku Erarslan’ın jüri oturum başkanlığında, Avrupa Birliği TACSO 3 Projesi Türkiye Ülke Koordinatörü Özge Konuralp ve TESEV İyi Yönetişim Danışmanı Fikret Toksöz tarafından değerlendirilerek destek verilecek projeler belirlendi.