Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmektedir

Bu web sitesi, Avrupa Birliği’nin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Goethe-Institut Istanbul sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.

EN

Kassia Dijital Anıtı

Aralık 2023 - Aralık 2024
İSTANBUL

"Kassia Dijital Anıtı" projesinin ana hedefi, kapsayıcı sanat ve tarih yazımına katkıda bulunmak için bir dijital manifesto oluşturmak, İstanbul kenti özelinde, her dönemde ve her kültürde yer alan kadın seslerini ve katkılarını ayrım yapmadan onurlandırmaktır.

"Kassia Dijital Anıtı" projesi, İ.Ö. 660 yılında Byzantion olarak başlayan, İ.S. 330'da Konstantinopolis, 1453'ten sonra ise İstanbul olarak adlandırılan bu kentte 810 yılında doğmuş ve eserleri günümüze ulaşmış dünyanın ilk kadın bestecisi olarak kabul edilen, aynı zamanda bir besteci, şair, başrahip ve özgür ruhlu bir kadın olan Kassia'nın tüm yönleriyle hatırlanması üzerine bir çalışmadır. Kassia'nın besteci ve şair yönlerinin yanı sıra filozof, kampanyacı, ağ kurucu, aktivist, yenilikçi ve feminist yönlerini düşünmek için geliştirilen bu proje, aynı zamanda İstanbul gibi çok kültürlü bir şehirde yaşayanlar için yeni bir "biz" alanı sunarak ve milliyetçi "biz" kavramını genişletmeyi amaclar.

Çok ölçekli ve çok sesli çalışmalar üretmeyi hedefleyen bir mimar ve sanatçı olan Büşra Tunç, Kassia'nın varlığını vurgulayacak bu proje ile, Kassia'yı yaşadığı dönem ve fikirleriyle birlikte yeniden canlandıran bir belgeleme çalışması önermektedir. Kassia'nın önemli bir figür olarak yeniden keşfedilmesine kapı açmak, Kassia'nın sözleri ve müziği, 1222 yıl sonra inanç, ulus, toplumsal cinsiyet ve hafızanın algılanan sınırları hakkında düşünmemize yol açmak çalışmanın ana hedefleridir. Çalışmalarında tarihsel referanslar, mekanlar ve mhafıza gibi önemli unsurlari odak noktasına alan Tunç, bu proje ile İstanbul kentinin her zaman akışkan, çok kültürlü dokusuna dair bir diyalog kapısı oluşturacak, müziğin ve şiirin kadınlar için bir ifade alanı olarak tarih boyunca ve günümüzde oynadığı rolü düşündürecek.

Buşra Tunç

Buşra Tunç mimarlık, sanat ve tasarım alanlarında algı ve deneyim odaklı işler üreten mimar / sanatçıdır. Mimarlık, sinema ve ses eğitimi alan Tunç’un çalışmalarında “Atmosfer” kavramı odak noktasını oluşturur. Tunç’un atmosferleri izleyicinin uzamla ilişkisini doğrudan yapıtın bir öğesi olarak tasarlar ve deneyimi esas alır. Mekanı ve zamanı bütünleşik bir yaklaşımla ele alan sanatçı, ışık, ses ve malzemeyi, dönüşüme uğrayan, bir belleğe sahip ve bedeni içeri alan kurgular temelinde bir araya getirir. Kendi işlevi dışında kullanılan endüstriyel ve gündelik malzemeler, ölçeği değiştiren optik birimler ve dijital görünümler sergileyen analog enstrümanlar çalışmaların genelinde başlıca göze çarpan öğelerdir. Kullanılan malzemeler sıklıkla endüstriyel mekanlardan ve kalabalık şehirlerden izler, artıklar, hatıralar barındırır ve farklı kurgularda yeniden inşa edildiklerinde bu izleri hala taşımaya devam ederler.

Bugüne dek Pera Müzesi, İstanbul Modern, Museum of Contemporary Art Belgrade ile işbirlikleri yapan Tunç’un mekana yönelik başlıca projeleri arasında; Suruhu (Nakilbent Sarnıcı, 2015), Oculus (Tophane-i Amire, 2016), Majaz (Büyük Valide Han, 2017), Scratch (SultanHani Kervansarayi, 2022) yer almaktadır. Tunç ayrıca “Louis Kahn’a Yeni/den Bakmak” (Pera Müzesi) sergisinde mekansal video çalışması ile, “Remix” (Akbank Sanat) ve “Parajanov Sarkis ile” (Pera Müzesi) sergilerinde mimari tasarıma yönelik çalışmalarıyla yer almıştır.

İştirakçiler: Brett Umlauf, Meral Akkent

Bağlantılar: 

www.busratunc.com

https://www.instagram.com/tuncbu/

www.istanbulkadinmuzesi.org

https://www.instagram.com/istanbulkadinmuzesi/

 

Bu sayfa 8 Aralık 2023 tarihinde yayına alındı.