Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmektedir

Bu web sitesi, Avrupa Birliği’nin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Goethe-Institut Istanbul sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.

EN

Aile Albümü

Ağustos 2022 - Temmuz 2023
İSTANBUL, İZMİR, MANİSA, ÇANAKKALE

Türkiye’nin siyasi tarihindeki askeri darbe ve müdahaleler neredeyse bir gelenek halini almış ve bu travmatize edici süreçlerin etkisi de kuşaklarca devam ediyor. Aileden de miras kalan bu travmalar bireylere yansıdığı gibi aile olma halini, hissini de derinden sarsabilen, aile içi ilişkilere direkt etki eden deneyimler olarak karşımıza çıkıyor.

Aile Albümü, sanatçının, politik olarak aktif bir örgütlenme geçmişi olan babası Mustafa’nın yaşam hikayesiyle beraber annesi Aysel’in maruz kaldığı geleneksel aile yapısından ileri gelen baskıları ebeveynlerinin sesinden ve kendi gözünden aktardığı bir proje.

Mustafa en son 1989-1993 yılları arasında mahpusluk yaşamıştır ve bu deneyimin içinden geçilirken, bu dönem çekilen fotoğraflar, çizilen resimler, yazılan mektuplarla belgenir. Bu fotoğraflar, resimler, mektuplar hatıra değil ailenin belleğini tutan belgelerdir. Bu arşivler, aileye en yakınından en uzağına akrabaların düğün, nişan, kına, sünnet merasimleri, tatilde çekilen fotoğraflar gibi bir fotoğraf albümün parçası olmaktan ziyade kutularda, çekmecelerin en diplerinde saklanır. Çünkü bu arşiv geri dönüp hatırlanmak için değil, hiç ortaya çıkmayacak, unutulması istenen anılardan ibarettir, adeta ailenin belleğinde bir boşluk gibidir.

Bu eksik ve kesintiye uğramış/uğratılmış dönemin sanatçının kimlik ve aidiyet duygusundaki negatif etkisini araştırdığı bu video projesine ek olarak sanatçı, ayrıca fiziksel bir fotoğraf albümü de tasarlamayı öngörüyor. Bu albümde sanatçının ailesiyle olan ilişkisinin yansımaları görülecek. Sanatçı, Mustafa’nın mahpusluğu sırasında nakliye edildiği farklı hapishanelere (Çanakkale E tipi Yarı Açık Cezaevi, Manisa Cezaevi, Buca Cezaevi) ziyaretler gerçekleştirmeyi planlıyor ve bu  hafıza mekanlarının güncel fotoğraflarını aile arşivinde olanlarla kıyaslayarak yol açtığı hisleri ve aile belleğindeki yerini araştırmayı hedefliyor.

Aile Albümü; 12 Eylül darbesininin etkilerini birebir yaşamış ve travmatize olmuş bir kuşağın deneyimini aktarırken, sanatçının kimliğini inşa ettiği sosyo-politik göstergelerin arayışıdır. Sanatçının ailesiyle beraber çıkacağı bu yolculuk, Türkiye’deki politik iklimin etkisini, aile, kimlik, bellek ve aidiyet kavramları üzerine düşündüğü sosyo-psikolojik bir araştırma niteliği taşıyan deneysel nitelikli bir video/fotoğraf çalışmasıdır.

 

Asya Leman

Asya Leman fotoğraf ve video medyumlarını kullanarak işler üretiyor.

Kişisel tarihini oluşturan, resmî belgeler, fotoğraflar ve nesnelerden yola çıkarak kimlik ve aidiyet konularına değinen anlatılar oluşturmayı deniyor. İşlerinde genellikle kendisini konunun öznesi olarak sahneye yerleştiriyor. Üretimlerinde genellikle analog araçlara yer veriyor.

Bu sayfa 23 Haziran 2022 tarihinde yayına alındı.